Motorkontrolllampe (MKL)Diagnose Störungscode Symtom
0 Motorsteuermodul (ECU)
Lambdasonde (beheizt) HO2S) (außer D16A9-Motor)
Absolutladedruck (MAP-Sensor)
Kurbelwellenposition (CKP-Sensor)
Kühlmitteltemperatur (ECT-Sensor)
Drosselposition (TP-Sensor)
oberer Totpunkt (TDC-Sensor)
9 Position von Zylinder 1 (CYP Sensor)
10 Ansauglufttemperatur (IAT-Sensor)
11 IMA (D16A9-Motor)
14 Leerlauf-Luftregelung (IAC-Ventil)
15 Zündungsausgangssignal
17 Fahrgeschwindigkeitssensor (VSS)
19 A/T-Überbrückungssteuermagnetventil A/B (A/T)
21 Magnetventil der elektronisch kontrollierten, variablen Ventilsteuerung (VTEC-Magnetventil)
22 Druckschalter der elektronisch kontrollierten, variablen Ventilsteuerung (VTEC-Druckschalter)
41 Lambdasondenheizung (außer D16A9-Motor)
43 Kraftstoffversorgungssystem (außer D16A9-Motor)